Links til lokal information

      

   Kultur & historie
   - Herringløse & Hvedstrup Lokalhistorie
   - Egnshistorisk Forening i Gundsø
   - Kroppedal, museum for astronomi, nyere tid og arkæologi i Vestskoven 
   - Sagnlandet - tidl. Lejre historisk-arkæologisk Forsøgscenter 
   - Roskilde Museum 
   - Vikingeskibshallen i Roskilde
   - Gundsø Teater- og Musikforening

   Natur
   -
Vejret lokalt
  
- Danmarks Naturfredningsforening 
   - Roskilde Fjord Portalen 
   - Fjordstien
   -
Skov- og Naturstyrelsen - kort
 
 
   Offentlige institutioner
   -
Danmark.dk  (IT og Telestyrelsens side) 
   - Kommunalt:
    
  Roskilde Kommune
       Roskilde Kommunes biblioteker        
   - Midt- og Vestsjællands Politi
   - Naturklagenævnet  
   - Region Sjælland          
   - Vejdirektoratet -  Statsveje i Hovedstadsregionen


   Lokale sider
  
- Gundsømagle Landsbyråd