Om Herringløse Skole amba  -  Nyt  -  Kontakt  -  Selskabslokaler

  
Om Amba

Omkring Herringløse Skole amba på Hvedstrupvej, som borgerne i 1985 købte af Gundsø kommune for 1 krone, er der mange udfordringer mht. at sikre en fornuftig økonomi, så vedligholdelse af bygninger og inventar er muligt. Skolen benyttes af borgerne til mange fælles formål: 

 • Bestyrelsen for AMBA udlejer lokaler til afholdelse af møder, fester og sammen-
  komster
  på Herringløse skole

 • Ni-gruppen arrangerer foredrag, underholdning m.m. i skolens lokaler i vinterhalvåret 

 • Herringløse Idrætsforening HIF benytter udenomsfaciliteterne m. boldbaner
  samt gymnastiksal og omklædningsrum. Idrætsforeningen er repræsenteret i
  AMBA's bestyrelse.  

 • Andre foreninger/klubber kan leje sig ind i bygningerne mod en beskeden pris. 
  Aftenskolerne har f.eks. fra tid til anden undervisningshold på skolen.