Om Herringløse Skole amba  -  Nyt  -  Kontakt  -  Selskabslokaler

  
Nyt fra Amba

Siden sidst: Vi har haft generalforsamling i Amba . Der blev ikke foretaget udskiftninger i bestyrelsen.


Vi har nu afleveret det nye kondirum til HIF og det må vist kaldes en stor succes. Vi går nu i gang med renovering af det gamle kondirum, der herefter skal bruges til lokalmuseeum og mødelokale. Christian sørensen er i gang med at søge midler til projektet. Amba er ligeledes i gang med at søge midler, men det er til udskiftning af de ældgamle Velux vinduer i det nye kondirum.


Vh. Leo