Østrupvej


Gundsømagle til Herringløse

Trafiksikkerhedsprincipper

Kort med stationering

Trafiksikkerhedsinspektion

Der er i de sidste 10 år sket en del uheld på Østrupvej, og i de seneste tre år er antallet af uheld steget markant. Der er mange uheld med personskader og mange uheld med motorcyklister.

Derfor har forvaltningen foreslået, at der afsættes ca. 300.000 kr. til at udføre en trafiksikkerhedsinspektion og en udbedring af påpegede problemer. Forslaget er godkendt af Plan- og Teknikudvalget den 6. februar 2014.

Midlerne er en del af 1,5 mio. kr. afsat i Budget 2014 til Trafiksikkerhed. Før at projektet kan igangsættes skal byrådet først godkende frigivelsen af midlerne. Punktet er på dagsordenen på Byrådsmødet den 26. februar 2014, som punkt 159.

Du kan i øvrigt læse forslaget, der er fremlagt for Plan- og Teknikudvalget her.

Se billedet i fuld størrelse

some_text