Om HIF  -  Nyt fra HIF 

 
 
Nyt fra HIF

Idrætsforeningen holder generalforsamling den 24. februar 2015 kl. 19.30 på skolen. Dagsorden i henhold til vedtægterne er:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Valg af protokolfører
 • 3. Valg af 2 stemmetællere
 • 4. Formandens beretning
 • 5. Regnskab/kasserens beretning
 • 6. Indkomne forslag
 • 7. Valg af formand
 • 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 • 9. Valg af 1 suppleant for bestyrelsen for 1 år
 • 10. Valg af 1 revisor for 2 år
 • 11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
 • 12. Eventuelt
 • Alle er velkomne.

  Fastelavnsfest: Fastelavnsfesten afholdes lørdag den 14. februar 2015 kl 14 i gymnastiksalen på skolen. Bemærk lørdag. Vi har valgt at afholde det lørdag af hensyn til dem af jer som skal til andre fastelavnsarrangementer på fastelavns søndag. Håbet er at der kommer mange. Entré kun 25 kr. Kaffe og te er gratis, en fastelavnsbolle til de lækkersultne kan købes for 15 kr. Der er præmier til kattekonge og -dronning samt bedst udklædte i flere kategorier. Kom og vær med til at gøre det til en festlig dag.

  Hvis i gerne vil deltage i en af vores aktiviteter så er det ikke for sent. Kontakt de holdansvarlige. I kan se dem på bagsiden af Tidende. Motionsrummet er som tidligere omtalt flyttet og vi har fået meget fin respons. Tak til alle brugere for det. Jer som ikke er medlem men gerne vil starte op kan kontakte Sune. I kan finde Sunes kontaktinfo på bagsiden. Det koster kun 300 kr for et halvt år. Et familiemedlemsskab koster 600 kr pr halvår for hele familien! Det er billigt :-)